Wystawy

 

Zrealizowaliśmy szereg wystaw o tematyce bluesowej, dokumentujących koncerty, festiwale, muzyków, płyty bluesowe, czasopisma, itp.  Wśród autorów prezentujących swoje dzieła byli m.in. Marek Karewicz, Andrzej Boy Wojtowicz, Krzysztof Szafraniec, czy Galeria na wsi Niebrów.  Pokazujemy postacie światowego bluesa oraz dokumentujemy naszą działalność związaną z Lubelską Sceną Bluesową.  Podczas wystaw odbywają się prezentacje zdjęć, obrazów, rysunków, pamiątek kolekcjonerskich, itp. oraz spotkania z ich autorami. 

 

Wystawy to jedna z form prowadzonej przez nas działalności edukacyjnej dotyczącej bluesa. Dotychczas odbyły się:

  • “Lublin Blues Session 2014-2022” – Wystawa fotografii Daniela Drobika
  • “Gwiazdy Chatka Blues Festival” – Wystawa fotografii Daniela Drobika
  • “Pamięci Seweryna Antonia” – Wystawa fotografii Daniela Drobika
  • “Skrzyżowanie Bluesowych Dróg” – Wystawa fotografii Zbyszka Jędrzejczyka
  • “Lublin Blues Session 2014-2018” – Wystawa fotografii Daniela Drobika
  • “Breakout – okładki płytowe zatopione w szkle” – Wystawa Galerii na wsi Niebrów
  •  „Mistrzowie Bluesa”- Wystawa portretów Andrzeja Boj Wojtowicza
  • OBIEKTYWne bluesowe portrety Krzysztofa Szafrańca“- Wystawa fotografii
  •  “60 okładek na 15-lecie Kwartalnika Twój Blues” – Wystawa Czasopisma
  • “BLUES” – Wystawa fotografii Marka Karewicza

Zobacz więcej informacji o zrealizowanych wystawach  (autorzy, terminy, miejsca)