Fotorelacja z 11. Chatka Blues Festival

Wydarzenie “Chatka  Blues Festival” w ACKiM UMCS “Chatka Żaka” – 10.09.2021 –  fotorelacja Daniel Drobik
© Fundacja Obszar Działań Artystycznych (ODA)