Fotorelacja z 10. Chatka Blues Festival

Wydarzenie “Chatka  Blues Festival” w ACK UMCS “Chatka Żaka” – 11-12.10.2019 –  fotorelacja Daniel Drobik
© Fundacja Obszar Działań Artystycznych (ODA)