Chatka Blues Festival – 19-20.10.2018 – Fotorelacja

Wydarzenie “Chatka Blues Festival” w ACK UMCS “Chatka Żaka” i Centrum Kultury w Lublinie – 19-20.10.2018 –  fotorelacja Daniel Drobik
© Fundacja  Absolwentów UMCS